062-3104906

(ในวันและเวลาราชการ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาคาร 4 ชั้น 1 เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

062-3104906 (ในวันและเวลาราชการ) (นางสาวน้ำเพชร เตปินสาย)

humanoffice@g.cmru.ac.th